Projecten

Bekijk hier enkele voorbeelden van projecten van Liane Verheul marketing.

Boom uitgevers – basisonderwijs en NT2

www.boom.nl

Als marketingcoördinator in een fantastisch team werk ik voor de NT2-markt (Nederlands als tweede taal) en Boom testonderwijs. Heel interessant én actueel om voor deze materie te bouwen aan proposities en campagnes uit te werken.

Doe je digiding – Jongeren en digitale overheid

www.doejedigiding.nl

Doe je digiding! is de online lesomgeving van Stichting Digisterker. Het lesmateriaal richt zich op vierdejaars vmbo-leerlingen en op eerstejaars mbo-studenten. Met als doel om jongeren vertrouwd te maken met digitale overheidsdiensten. Samen met het kleine team werk ik aan de zichtbaarheid van het materiaal. O.a. door de klantreis toe te passen in de verschillende communicatieuitingen en materialen. Zo passen we de structuur van de site aan, herpositioneren het product en zorgen we voor betere retentie.

Zwijsen – rekenonderwijs

www.zwijsen.nl

Voor de lancering van de nieuwe rekenmethode Semsom werk ik aanvankelijk als marketingassistent en vervang daarna (tijdelijk) de fondsmarketeer. Samen met de uitgever ontwikkel ik hiervoor de gewenste marketingstrategie en pas dit toe in het primair onderwijs.

Holland Baroque – muziekonderwijs

www.hollandbaroque.com

Holland Baroque is een barokorkest dat met eigenzinnige programma’s bewijst dat barokmuziek van deze tijd is. Als marketeer concentreer ik me op het aanscherpen van het marketingcommunicatiebeleid en het uitbouwen van doelgroepen, waarbij educatie voor hbo, mbo en basisonderwijs van groot belang is. Hiervoor werk ik samen met de concertzalen, scholen en gemeenten.

2032

Vogelbescherming – basisonderwijs

www.vogelbescherming.nl

Vogelbescherming Nederland komt op voor in het wild levende vogels. Voor het behoud van de natuur is het van belang dat kinderen al op jonge leeftijd met vogels in aanraking komen. Mijn opdracht is om de missie en visie op een goede manier te vertalen naar een strategie in het basisonderwijs.

De schoolschrijver – basisonderwijs

www.deschoolschrijver.nl

De Schoolschrijver zet kinderboekenauteurs in om leerlingen op basisscholen taalsterk te maken. Ik help de schoolschrijver om tot een heldere positionering en onderscheidende proposities te komen die aansluiten bij hun nieuwe productaanbod. Daarnaast voer ik direct een aantal acties uit.

Bohn Stafleu van Loghum – accountmanager MBO

www.bsl.nl

Als Accountmanager voor MBO Zorg & welzijn adviseer ik MBO’s over de inzet van de leermiddelen op het gebied van verpleging en de assisterende beroepen in de gezondheidszorg. Het is mijn verantwoordelijkheid dat scholen de boeken en online leermiddelen van BSL optimaal inzetten in hun lesprogramma’s.

De techniekschool – bedrijfsopleidingen

www.detechniekschool.nl

De Techniekschool is een technisch bedrijfsopleidingsinstituut op het gebied van voertuigen, materieel en machines. Mijn uitdaging is om het team te begeleiden om tot een praktisch communicatieplan te komen. Centraal hierbij staat de bekendheid van het nieuwe aanbod en de conversie naar inschrijvingen voor de trainingen. Leuk om ook eens een opdracht in mijn woonplaats te doen.

Wereldoriëntatie  bij Malmberg

www.malmberg.nl

Voor educatieve uitgeverij Malmberg doe ik op regelmatig opdrachten. Zo was ik als interim merkmarketeer betrokken bij de methoden voor lezen, taal en bij zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur). Mijn uitdaging is hier om het marketingplan te ontwikkelen en succesvol uit te voeren in het primair onderwijs. Dat betekent dat is me veel bezighoud met marketingstrategie, pricing, positionering en promotie. Tevens voorzie ik de uitgevers van relevante input voor de nieuwe ontwikkeltrajecten.

Consortium beroepsonderwijs

www.consortiumbo.nl

Het Consortium Beroepsonderwijs is een samenwerkingsverband van 40 ROC’s, ca. 200 VMBO-scholen en branche-opleiders. Ik help het Consortium om tot een heldere positionering en propositie te komen die aansluit bij hun aangepaste focus.

Studiekring

www.studiekring.nl

Studiekring verzorgt huiswerkbegeleiding en examentraining voor leerlingen op het Voortgezet onderwijs. Ik help bij het optimaliseren van het marketingplan, de vertaling naar een marketingcommunicatieplan en de uitwerking van de middelen.

Samsam in het basisonderwijs

www.samsam.net

Het onderwijstijdschrift Samsam moet een commerciële slag maken. Ik adviseer hierbij over nieuwe verdienmodellen en over het succesvol in de markt zetten van Samsam en aanverwante serviceproducten bij basisscholen en in de thuissituatie. De uitdaging daarbij is dat er op relatief korte termijn inkomsten gegenereerd moeten worden (waar het in het verleden gesubsidieerd werd).

Testweb van BSL

www.testweb.bsl.nl

Het Testweb van BSL is de online omgeving van diverse psychologische tests voor de (geestelijke) gezondheidszorg. Mijn uitdaging hier is een aantal nieuwe tests succesvol te vermarkten bij een doelgroep die voor mij relatief onbekend is: logopedisten, psychiaters, huisartsen en gespecialiseerde verpleegkundigen.

Trainingen MBO en HBO

www.bsl.nl

BSL Academy geeft online toegang tot studiemiddelen voor het MBO en HBO (gezondheidszorg). Voor de diverse Academies verzorg ik implementatietrainingen aan studenten en docenten, met als doel ze succesvol met het materiaal te laten werken. Tevens bezoek ik opleidingen om te bespreken hoe het product beter kan aansluiten bij de school en welke kansen er liggen voor productinnovatie en sales.

Malmberg

Talen bij Malmberg

www.malmberg.nl

Voor het talencluster (primair onderwijs) werk ik als merkmarketeer. Mijn uitdaging hier is om het marketingplan succesvol uit te voeren voor de talenmethoden in het primair onderwijs (pricing, social media, check op strategie, introducties). Tevens voorzie ik de uitgevers van relevante input voor de nieuwe ontwikkeltrajecten.