www.studiekring.nl

Studiekring verzorgt huiswerkbegeleiding en examentraining voor leerlingen op het Voortgezet onderwijs. Ik help bij het optiomaliseren van het marketingplan, de vertaling naar een marketingcommunicatieplan en de uitwerking van de middelen.