www.bsl.nl

BSL Academy geeft online toegang tot studiemiddelen voor het MBO en HBO (gezondheidszorg). Voor de diverse Academies verzorg ik implementatietrainingen aan studenten en docenten, met als doel ze succesvol met het materiaal te laten werken. Tevens bezoek in opleidingen om te bespreken hoe het product beter kan aansluiten bij de school en welke kansen er liggen voor productinnovatie en sales.